Kompasskarriere

Hvordan lykkes med rekruttering?

Hvordan lykkes med rekruttering?

Bedrifter bruker mye ressurser til å ansette medarbeider(e) med riktige kompetanser og egenskaper. Mange bedrifter opplever at det er høy konkurranse med andre bedrifter for å skaffe seg tilstrekkelig mange og gode kandidater. Å ansette riktig betyr mye for organisasjonens målsettinger og visjoner. Det kan være dyrt å ansette feil. En organisasjon bør ha en …

Hvordan lykkes med rekruttering? Read More »

Personlighetstester og bruken av dem

Ideen om at mennesker kan grupperes etter type har eksistert siden grekerne delte mennesker i fire temperamenter. I 1921 publiserte Carl Gustav Jung sin teori om psykologiske typer, personlighetsegenskaper og psykologiske preferanser. Denne teorien ble bakteppe til en rekke ulike måleinstrumenter, som vi bruker i personlighetstester i dag, blant annet Jungian Type Index (JTI) og …

Personlighetstester og bruken av dem Read More »

Hvem har ansvaret for å gi fagutvikling til arbeidstakere i arbeidslivet?

Vi lever lenger og det norske velferdssystemet vil fungere bedre dersom friske yrkesaktive blir i arbeidsmarkedet så lenge de kan. Mange arbeidsledige over 50 år opplever det allikevel som mer utfordrende enn sine yngre kollegaer å komme seg ut i arbeidsmarkedet igjen etter oppsigelse eller nedbemanning, til tross for lengre arbeidserfaring. Eldre arbeidssøkere føler seg …

Hvem har ansvaret for å gi fagutvikling til arbeidstakere i arbeidslivet? Read More »