Jobbmuligheter for de over 50?

Mange opplever at det er vanskeligere å få seg en ny jobb når de har passert 50 år. Dette varierer selvfølgelig i ulike yrker, men ja vi ser at mange i denne aldersgruppen vil ha problemer med å lande en ny jobb dersom deres faglige utvikling, samt egenskapene som fleksibilitet, ny tenking og selvstendighet har gått i glemmeboken. 

I dag krever arbeidslivet at vi på mange måter er evige studenter og at vi tar ansvar for egen faglig utvikling. Hva betyr dette i praksis? Det betyr at vi må følge med på den interne faglige utviklingen på egen arbeidsplass og hva arbeidsmarkedet generelt etterspør. 

De som selv tar initiativ for å holde seg oppdaterte om arbeidsgiveres behov og markedet generelt, vil som regel være mer fleksible til å klare endringer i arbeidsoppgaver samt bruke ny tenking og teknologi til å løse arbeidsoppgaver på en ny måte.

Hvordan kan dette høres så lett ut, men samtidig så vanskelig for mange av oss? Først er det viktig å ha selvinnsikt rundt egen kompetanse og erfaringer. Er jeg rustet nok til å håndtere omstilling/endringer på min arbeidsplass? Vil jeg klare å få meg en ny jobb med den kompetansen jeg har i dag? 

Mange som kommer inn for karriereveiledning ønsker å vite hvordan de kan benytte sin eksisterende kompetanse og erfaringer i andre typer jobber. Mange har gjerne jobbet på en og samme arbeidsplass veldig lenge og føler seg usikre på hvordan de kan overføre den kompetansen og erfaringen de har til andre bransjer. Nøkkelen er selvinnsikt og å kunne presentere seg selv, sin kompetanse og erfaringer.

 

Mine anbefalinger til de som nærmer seg 50 eller allerede er over er:

  • Bruk tiden på å søke på stillinger hvor dere har relevant kompetanse og erfaring. Tenk kvalitet og ikke kvantitet.  
  • Skaff deg gode referanser fra tidligere arbeidsplass.
  • Lag deg en oversikt over bransjene du ønsker å jobbe i. Hvilket behov har markedet i dag?  Hva er dine styrker i jobbsammenheng? Hva liker du best å gjøre? Tenk over hvilke interesser du har og hvilken kompetanse og egenskaper som kan overføres til nye jobber og situasjoner.
  • Ta gjerne kontakt med en karriereveileder dersom det tar lang tid for deg å få en ny jobb. Det er som oftest en fordel å snakke med noen som er upartiske og som har nødvendig innsikt i arbeidsmarkedet og som ikke minst kan stille deg de nødvendige spørsmålene for optimal selvinnsikt.  
  • Dersom du er i jobb og vurderer å bytte jobb/bransje, husk å planlegge godt og ta stilling til det du har og behovet som er.  
  • Vurder å gjennomføre korte kurs dersom du ser at du mangler nødvendig kompetanse for å lande jobben du drømmer om.
  • Husk at hvordan du kommuniserer om deg selv vil reflektere deg, ditt selvbilde og hvordan du blir oppfattet av andre.
  • Gå gjerne gjennom og om nødvendig skriv CVen din på nytt. Husk å inkludere all relevant kompetanse og erfaringer.

Til slutt vil jeg også si at bruk av sosiale medier er et godt redskap for å selge selv selg til mulige arbeidsgiver. Vær nøye med det du skriver i sosiale medier. Ikke bland private profiler med profesjonelle profiler. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *