Hvordan velger en riktig utdanning som ung?

Mange ungdommer er nå på siste året av en lang videregående opplæring og står foran valget på hva de skal gjøre videre. Dette er veldig viktig valg for fremtiden og mange opplever det som svært krevende å skulle velge. De har mange forventninger både fra seg selv og fra andre. Det er også veldig mange muligheter når det kommer til fremtidig studie og jobb og det kan være vanskelig å orientere seg i mangfoldet. Noen føler skam når de ikke klarer å ta et valg.

Er en usikker på om en tar riktig valg eller om en ikke vet hva en vil i det hele tatt kan god og upartisk veiledning fra en kvalifisert karriereveileder være løsningen. Vi i Kompass Karriere tilbyr karriereveiledning med karrieretest for ungdom. Gjennom test og veiledning klarlegger vi interesser, egenskaper og ønsker. Vi gir også hjelp til å sortere de mange tankene en har under en slik valgprosess. Karrieretesten vi benytter i møte med ungdom, er spesifikt utviklet med ungdom som målgruppe.

Ungdommene vil etter ferdig karriereveiledning få påpekt hvilke yrkesinteresser de har, og tilgang til yrker innen dette feltet som finnes i Norge og en oversikt over utdanninger knyttet til disse yrkene. Videre kan en få konkret veiledning i valget av utdanning en kan føle seg sikker på valget en tar.

Les mer om vårt tilbud til ungdom her

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *