PERSONVERNERKLÆRING

Om oss

Kompass Karriere AS
Bogstadveien 27 B, 2.etasje.
0355 Oslo
Organisasjonsnummer: 821 459 362
Telefonnummer: +47 41433456
Epost: dasilva@kompasskarriere.no
Nettside: www.kompasskarriere.no

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert
denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler og for våre leverandører er vi Behandlingsansvarlig.
I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende
personvernlovgivning.

Underdatabehandlere

Kompass Karriere AS har underdatabehandleravtale og benytter seg av følgende tredjeparter:
– Dine Økonomer
– Synergy AS
– Assessio Norge
– Pine3 Marketing

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling


Når vi ber om at du tilgjengeliggjør dine personopplysninger for oss, informerer vi deg om
hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilket formål og hvordan vi behandler disse.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler følgende personopplysninger om deg


Vi samler inn og behandler informasjon om deg å gi informasjon om vår virksomhet, tilbud
om veiledning, rådgivning, kurs og priser. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å
forbedre og sikre kvaliteten på våre tjenester. I tillegg samler vi informasjon for å fakturere
for våre tjenestetilbud.

Personopplysninger vi samler inn og behandler, består av:


Vanlige personopplysninger du oppgir til oss for eksempel når du sender melding til oss eller
registrerer deg for å motta våre tjenester, kontakter oss med spørsmål om diverse kurs og
veiledning.
– Navn
– Alder
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail

Vi samler inn personopplysningene dine for spesifikke formål


Vi samler inn personopplysningene dine i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige
forretningsformål. Dette skjer når vi behøver å:
– Oppfylle dine forespørsler om våre tjenester
-Tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg
– Tilpasse våre samarbeidspartneres kommunikasjon og markedsføring til deg
– Administrere og forvalte våre forretningsforbindelser
– Oppfyllelse av lovgivning

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger

Ditt samtykke er valgfritt og du kan til en hver tid trekke tilbake samtykket ved å kontakte
oss. Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger for de formålene
som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et rettslig grunnlag for å samle dem. Vi
informerer deg om grunnlaget for innsamlingen og vår legitime interesse for behandlingen av
dine personopplysninger. Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake
ved å kontakte oss.

Vi behandler kun relevante personopplysninger


Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til
formålene som er definert ovenfor. Formålet med behandlingen er avgjørende for å vurdere
hvilke personopplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av
personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere personopplysninger enn det
vi behøver for det spesifikke formål.

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger


Vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger er begrenset til det som er
nødvendige for å oppfylle våre formål. Foruten om dette kan lovgivning bestemme hvilke
personopplysninger som er nødvendige å samle inn og lagre for vår virksomhet. Type og
omfang av personopplysninger vi behandler kan være nødvendig for å oppfylle en
kontraktsforpliktelse eller annen rettslig forpliktelse.

Vi kontrollerer og oppdaterer dine personopplysninger


Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er falske eller misvisende.
Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger. Fordi våre tjenester er avhengige av
at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om relevante
endringer i opplysningene dine.

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige


Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet
som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen.

Vi vil ikke videresende dine personopplysninger uten ditt samtykke


Hvis vi søker å videresende dine personopplysninger til tredjeparter, for eksempel for bruk i
markedsføring, vil vi informere deg og be om ditt samtykke på forhånd. Du kan når som helst
protestere mot slik videresending. Vi innhenter ikke samtykke dersom vi er lovmessig bundet
til å videresende dine personopplysninger, for eksempel som en del av rapportering til
myndighetene.

SIKKERHET

Vi beskytter dine opplysninger

Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine er beskyttet. Disse tiltakene inkluderer;
– organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser), og
– tekniske (maskinvare og programvare).


Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring,
uautorisert tilgang og publisering, og andre mulige sikkerhetsbrudd.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger


Du har rett til, når som helst, å bli informert om hvilke personopplysninger av deg som vi
behandler, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også få informasjon om hvor
lenge vi beholder, og hvem som eventuelt mottar personopplysninger om deg. Du kan benytte
dine rettigheter ved å kontakte oss.

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet


Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de
korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss og informer oss om hvor uriktigheten er,
og hvordan de skal rettes.


I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for
eksempel hvis du opphever samtykket ditt. Dersom du mener at personopplysningene dine
ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi har samlet dem for, kan du be om å få
dataene dine slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger
behandles i strid med lovgivning eller andre rettslige forpliktelser.


Når du kontakter oss med en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller
slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer
eller slettinger.

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger


Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av
lovgivning. Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører.