Om Oss

Vi veileder mennesker og bedrifter til å oppnå sitt høyeste potensiale.

Daglig leder Laura da Silva

Laura er utdannet Sosiolog med Cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag innen Arbeid og Velferdssosiologi. Hun har også en Cand. mag fra samme universitet med sosiologi, psykologi og pedagogikk. I tillegg har hun en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Hun har erfaring som leder fra ulike skoler og fra private bedrifter, og har også jobbet som rådgiver og teamkoordinator i Arbeid og velferdsetaten (NAV). Hun har flere sertifiseringer knyttet til karriereveiledning, som Jungs typologi Index fra Optimas As. Karriererådgiving for privat og offentlig virksomhet, fra NTNU. Profråd- verktøy, Assessio Norge (MAP, Matrigma og MBTI), Motiverende Intervju (MI), fra OsloMet.

Utdanning og erfaring gir et bredt perspektivet som benyttes både karriererådgivning og bedriftrådgivning.

Anita Normann

Anita er utdannet NLP Psykoterapeut, sertifisert Stress-Coach samt karriererådgiver. Hun har bred erfaring fra arbeidslivet både fra privat og offentlig sektor, inkludert erfaring som kursleder, og HR koordinator, samt jobbspesialist innen NAV tiltak.

I tillegg har hun er rekke sertifiseringer som bistår henne som karriereveileder og coach, inkludert outplacement, sertifisert Riasec- verktøy, WIE, motiverende intervju (MI), IPS og SE.

Anita har hjulpet et stort antall personer med å finne riktig mål og vei fremover for dem, gjennom veiledning og positiv psykolog, samt fokus på selvutvikling.

Våre tjenester

Våre tjenester tilbys i våre kontorlokaler og over nett (teams og skype).

KARRIEREVEILEDNING FOR UNGDOM

Vi tilbyr karriererådgivning til deg som vil vite hvilken utdanning som passer dine interesser og egenskaper.

KARRIEREVEILEDNING FOR VOKSNE

Vi tilbyr rådgivning til deg som ønsker hjelp til å utvikle din karriere og/eller ønsker å bytte karriere.

CV OG JOBBSØKNAD + INTERVJUTRENING

Vi hjelper deg å kapre drømmejobben ved å bistå deg å utforme CV og jobbsøknad, samt intervjutrening.

BEDRIFTSRÅDGIVNING VED REKRUTTERING

Vi hjelper din bedrift å finne de rette kandidatene for nye stillinger i din bedrift. Vi bistå med tester, eller ta oss av hele prosessen.

BEDRIFTSRÅDGIVNING VED NEDBEMMANING

Vi bistår til effektiv og oversiktlig nedbemannings- prosess. Vi tilbyr ansatte som må gå karriereveiledning som del av sluttpakke.

BEDRIFTSRÅDGIVNING FOR LEDERE OG TEAM

Roller og arbeidsoppgaver forskyves og forandres stadig i bedrifter. Vi hjelper din bedrift i å finne gode løsninger til å møte disse endringer.

Våre verktøy

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning, både for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Våre verktøy inkluderer ulike personlighetstester og karrieretester. Vi vil gjøre en analyse og anbefale deg test(er), og gir deg et pristilbud for dette og nødvendig veiledning etter en første samtale.

FOR KARRIEREVEILEDNING

Profråds karrieretest

Profråds karriereverktøy er et forskningsbasert karrieretestverktøy som er utviklet av ph.d. Oskar Solberg, tidligere forsker ved NTNU. Med denne testen kartlegger vi dine interesser, jobbverdier og talenter. Vi veileder deg videre i yrkes-eller utdanningsvalg.

Jungs Tipology Index (JTI)

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i egen personlighet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer)

FOR COACHING

Motiverende samtaler

Motiverende intervju-metodikk utforsker motivasjonen din. Sammen utforsker vi din indre motivasjon for å skape endring mot et bestemt mål.

Narrativ tilnærming

Narrativ tilnærming fokuserer på fortellingen av din egen historie. Du forteller hva som virkelig betyr noe for deg i livet. Vi tar utgangspunktet i historier om din egen identitet som du tar med deg til coaching. Vi skaper mening i livet ved å organisere egne opplevelser i metaforer og fortellinger.

Coaching som metode

Metode som tar utgangspunktet i individets behov for endring og refleksjon.

Vi tenker at noen ganger kan vi gi ekspertråd for å inngang sette endringer hos dere. Coaching er handlingsorientert og løsningsorientert med hensikt til å oppnå ønsket mål.

FOR REKRUTTERING

MAP personlighetstest

MAP personlighetstest er en test som gir en detaljerte beskrivelse av personligheten til kandidaten og bistår slik til å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger med dokumentert nøyaktighet. Testen er skreddersydd for Norden, og tar hensyn til nordisk språk og kultur. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke effekten og riktigheten av testen.

Matrigma testen

Matrigma testen måler kandidatens kognitive evne, det vil si evnen til logisk resonnering, kritisk tenkning og evnen til å ta inn ny informasjon. Testen er et av de beste måleverktøyet til å forutsi om en person kommer til å lykkes med sine arbeidsoppgaver eller ikke. Betydningen av en kandidatens kognitive evner øker i takt med kompleksiteten på arbeidsoppgavene han/hun skal utføre. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din bedrift/organisasjon.

Jungs Tipology Index (JTI)

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i sin egen og andres personlighet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer).

Motta mer informasjon om våre priser