Personlighetstester gir bedre beslutninger i rekruttering og karriere

Personlighetstester er et verktøy både for HR og ledere som skal rekruttere, og privatpersoner som ønsker å gjøre gode valg i karrieren eller et karriereskifte. Testing gir innsikt i preferanser, verdier og interesser.

Enten du er en kandidat som ser etter nye muligheter i arbeidsmarkedet, eller du er en leder som ønsker å forbedre kvaliteten i dine rekrutteringsprosesser og utvelgelse, så kan personlighetstester være det som utgjør forskjellen.  

Daglig leder i Kompass Karriere, Laura da Silva, forteller at de bruker personlighetstester til å kartlegge hvordan bedrifter kan danne optimale team.

– Hos bedrifter bruker vi tester for at bedriftene blir bedre kjent med sitt team, samt innen rekruttering av nye ansatte. Vi gir råd til kundene og konkrete tilbakemeldinger om hvem som er mest aktuell for teamet. Vi kartlegger om en person er egnet for en bestemt stilling ved å måle analytiske ferdigheter, verbale ferdigheter, hurtighet og nøyaktighet, samt personlighet, sier da Silva.

Laura Da Silva er selv utdannet Sosiolog med Cand. polit. fra Universitetet i Oslo, og hovedfag i Arbeid- og Velferdssosiologi.

Hjelper kandidater i karrierevalg og retning

Hos Kompass Karriere bruker de også personlighetstester for at privatpersoner skal lykkes med sin karriere og sine karrierevalg.

– Vi hjelper privatpersoner med å bli bedre kjent med seg selv, finne frem til riktig utdanning og -eller karriere. Kandidaten får bedre forståelse for hva de liker å gjøre – deres preferanser. Når de blir bedre kjent med seg selv, tar de bedre valg med henblikk på utdanning og karriere.

Man kan også gjennom bruk av personlighetstester og evnetester få en bedre forståelse for andres personligheter og kan lære oss å sette pris på andres ulikheter fordi vi forstår årsaken til ulikhetene.

Moderne personlighetstester

Tanken om at mennesker kan grupperes etter type har eksistert siden grekerne delte mennesker i fire temperamenter. I 1921 publiserte Carl Gustav Jung sin teori om psykologiske typer, personlighetsegenskaper og psykologiske preferanser. Teorien ble et bakteppe til en rekke ulike måleinstrumenter som vi bruker i personlighetstester i dag, blant annet Jungian Type Index (JTI) og Myers–Briggs Type Indicator (MBTI).

Er du ekstrovert eller introvert? Innen rekruttering av nye medarbeidere er bruken av MAP og Matrigma svært brukt. De fleste personlighetstester vil gi innblikk i noen av dine viktigste preferanser, tendenser og karakteristikker.

– Mange av oss har i løpet av livet tatt en variant av en personlighetstest. Vi har en nysgjerrighet og et behov for å vite hvem vi er, samt få en bekreftelse på at vi kjenner og forstår oss selv. Desto bedre du kjenner din egen personlighet, jo bedre rustet er du også til å velge livsstil og jobb som du trives med.

– Vi har en tendens til å forklare vår egen atferd ut fra situasjonen vi er i, mens andres atferd forklares ut fra hvordan vi opplever personen. For eksempel «Jeg kom for sent fordi det var stor trafikk» mot «Han kom for sent fordi han er en notorisk rotekopp».

Mange faktorer påvirker

– Måten vi opptrer i det virkelige liv vil alltid være et resultat av både situasjon hvor vi befinner oss, og hvem vi er. Gjør du for eksempel alltid det du foretrekker å gjøre om du kunne velge helt fritt? Sannsynligvis ikke alltid, da andre faktorer ender med å styre atferden. Ofte er det når en kan slappe av fra egne og andres forventninger at en virkelig kan «være seg selv».  Det er dermed ikke alltid rett frem å observere personers preferanser.

– Er preferanser medfødt eller lært, er de varige eller kan de forandres? Her er det ikke noe sikkert svar. Det vi kan si med sikkerhet er at et menneskes preferanser utvikles gjennom personlige erfaringer, for eksempel hva som har fungert og ikke fungert, hva har gitt en god følelse eller dårlig følelse og lignende, avslutter da Silva.

Kompass Karriere har gode erfaringer med bruk av personlighetstester både i rekruttering av kandidater og teamutvikling. Våre meste brukte tester er MAP fra Assesio Norge og JTI fra Optimas AS.

Kilder: Optimas AS, Assessio Norge og Kompass Karriere AS.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *