MENY

KARRIEREVEILEDNING FOR VOKSNE

Er du permittert og-eller arbeidsledig? Lei av dine nåværende arbeidsoppgaver? Ønsker du nye utfordringer, kanskje både ny utdanning og ny jobb, men vet ikke helt hva som passer deg? Vi hjelper deg ta riktig valg. 

"Vi tilbyr pakkepriser på karriereveiledning til voksne med opp til 35% rabatt på timepris".

Det kan være ulike årsaker til at en vurderer å bytte arbeidsplass og karriere. Noen kjeder seg gjerne, mens andre ønsker en endring på grunn av konflikter på nåværende arbeidsplass. Andre ser etter nye muligheter til å utvikle seg og kanskje finne frem til jobber med mer ansvar eller hvor en kan jobbe mer selvstendig. Noen har mål om muligheter for en høyere stilling og/eller lønnsøkning.

Uansett årsak, vi hjelper deg å få en bedre forståelse for hvilke typer jobber som passer for deg og din kompetanse, dine interesser og ønsker. Vi gir deg veiledning og vil gi deg en konkret anbefaling. Slik hjelper vi deg både å ta riktig valg, være mer sikker på deg selv og i stand til å ta et steg videre.

 

Vi tilbyr blant annet:

  • Karrière- og personlighetstester
  • Analyse av testresultatene dine
  • Kartlegging av din kompetanse og dine interesser
  • Veiledningssamtaler hvor vi går gjennom og utforsker ulike aktuelle utdanning- og/eller yrkesvalg
  • En konkret anbefaling til yrkesvalg
  • Hjelp til å skrive og designe en profesjonell CV
  • Intervjutrening
  • Utarbeidelse av plan for din karrierevei

 

Testene og veiledningsamtalene tilbyr vi både over nett (skype) og ved faktisk møte. 

MERK! Vi ønsker å bistå flere i en tid som oppleves som svært krevende og usikker for mange og har derfor redusert våre priser opp til 35% rabatt på timepris.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og for bestilling.

 

Karriereveiledning for voksne

 

VÅRE VERKTØY

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning.

Våre verktøy inkluderer ulike evne- og personlighetstester. Vi vil gjøre en analyse og anbefale deg test(er), og gi deg et pristilbud for dette og nødvendig veiledning etter en første samtale.

Profråds karriereverktøy 

Profråds karriereverktøy er et forskningsbasert karrieretestverktøy som er utviklet av ph.d. Oskar Solberg, tidligere forsker ved NTNU. Med denne testen kartlegger vi dine interesser, jobbverdier og anlegg. Vi veileder deg videre i yrkes-eller utdanningsvalg.

MAP personlighetstest

MAP personlighetstest er en test som gir en detaljerte beskrivelse av personligheten til kandidaten og bistår slik til å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger. Testen er skreddersydd for Norden, og tar hensyn til nordisk språk og kultur. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke effekten og riktigheten av testen.

Jungs Tipology Index (JTI)

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i egen personlighet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå. Hvordan du samhandler med andre. Du lærer om dine personlighetspreferanser og hvordan andre rundt deg har noe like eller forskjellige preferanser fra deg. MBTI kan brukes til blant annet i selvutvikling (problemløsning, å forstå stressreaksjoner, karriereutvikling), samarbeid med andre (jobbrelasjoner, kommunikasjonsstil, konfliktløsning) og arbeider i grupper og organisasjoner (lederskapsstil, å takle forandringer, å sette pris på mangfold, reflektere over gruppe-og organisasjonskulturer)

 

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling. 

 

 

Jeg fått en større bevissthet rundt min egen kompetanse og hvordan den kan brukes i andre yrker. Jeg anbefaler Laura da Silva på det varmeste.

Peter fra Oslo 39 år