MENY

KARRIEREVEILEDNING FOR UNGDOM

Er du snart ferdig med videregående og usikker på hvilken utdanning og karriere som er riktig for deg? Har du startet en utdanning, men er i dilemma om du har tatt riktig valg? Er du under utdanning eller nyutdannet, men usikker på hvilke type jobber som passer for deg?

"Vi tilbyr pakkepriser på karriereveiledning til ungdom med opp til 35% rabatt på timepris".

Å velge riktig utdanningsvei og finne en jobb en trives i over tid kan være utfordrende, og en føler seg ofte usikker og alene. Vi hjelper deg til å ta riktig valg ved å kartlegge dine interesser og egenskaper, samt gi deg veiledning. Du vil få en klar anbefaling fra oss, og også økt selvtillit og motivasjon i forhold til ditt valg.

Vi tilbyr blant annet:

  • Karriere- og personlighetstester
  • Kartlegging av din personlighet, preferanser, evner, verdier og dine interesser
  • Analyse av testresultatene dine
  • Veiledningssamtaler hvor vi går gjennom og utforsker ulike aktuelle utdanning- og/eller yrkesvalg
  • En konkret anbefaling til utdanning og/eller yrke
  • Utarbeidelse av plan for din utdanning- og/eller karrierevei
  • Hjelp til å skrive og designe en profesjonell CV
  • Intervjutrening

Testene og veiledningsamtalene tilbyr vi både over nett (skype) og ved faktisk møte. 

MERK! Vi ønsker å bistå flere i en tid som oppleves som svært krevende og usikker for mange og har derfor redusert våre priser opp til 35% rabatt på timepris.

Kontakt oss for mer informasjon og bestilling.

 

 

Karriereveiledning for voksne

 

VÅRE VERKTØY

Kompasskarriere er sertifisert fra NTNU, Optimas AS og Assessio Norge og har mange års erfaring innen rådgivning og veiledning.

Våre verktøy inkluderer ulike evne- og personlighetstester. Vi vil gjøre en analyse og anbefale deg test(er), og gi deg et pristilbud for dette og nødvendig veiledning etter en første samtale.

Profråds karriereverktøy

Profråds karriereverktøy er et forskningsbasert karrieretestverktøy som er utviklet av ph.d. Oskar Solberg, tidligere forsker ved NTNU. Med denne testen kartlegger vi dine interesser, jobbverdier og anlegg. Vi veileder deg videre i yrkes-eller utdanningsvalg.

MAP personlighetstest 

MAP personlighetstest er en test som gir en detaljerte beskrivelse av personligheten til kandidaten og bistår slik til å vurdere kandidaters egnethet for bestemte oppgaver og stillinger. Testen er skreddersydd for Norden, og tar hensyn til nordisk språk og kultur. Sammenlignet med andre tester er skalaene i MAP delvis etterfylt med nytt psykologisk innhold for å øke effekten og riktigheten av testen.

Jungs Tipology Indiex (JTI) 

Jungs Tipology Index (JTI) er en meget anerkjent test i jobb- og karriereutvikling. Den måler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene beskriver ens preferanser. Verktøyet som kan gi innsikt i egen personlighet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI-personlighetsvurderingen bidrar til å forstå seg selv på et dypere nivå og hvordan du samhandler med andre. MBTI kan brukes til blant annet karriereutvikling.

 

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling. 

Dette er noe absolutt alle kan dra fordel av, uavhengig om du allerede har utformet en detaljert 10 års plan eller er fullstendig usikker på hva i all verden du skal gjøre i framtiden

Martine fra Oslo 17 år