MENY

Vilje

Er målbevisst ønske og egenskap til å foreta og sette i gang tanker til handling. Handlinger som du kan gå god for og identifisere deg med. Begrepet brukes i forskjellige vitenskapelige retninger som filosofi og psykologi, med ulike betydninger.

Vi assosierer ofte dette begrepet med manglende evne til å gjennomføre noe eller hoppe av fra å gjøre en handling. Dette har mye med måten vi bearbeider våre følelser når vi opplever at vi gjør det motsatte av det vi ble enig med oss selv.
«Jeg har ingen vilje til å gjennomføre det jeg sa at jeg skulle gjøre»; «Hvor er din vilje når den trengs?», «Jeg har god vilje, men jeg venter til i morgen til å sette i gang».

 

Utsette til i morgen?

Tendensen til å fortelle oss selv at ved å utsette til i morgen er en enklere forklaring enn å innse at viljen til å foreta en handling er utfordrende. Det krever samarbeid mellom våre tanker og handlingene. Vi bruker mye krefter til å gjøre endringer, og usikkerheten om vi klarer eller ikke klarer det gjør veien dit lang og strevsom.

Opplevelsen og motviljen mot endring er grunnlaget for at vi blir stående fast i den nåværende atferden. Troen om å lykkes med våre endringer anses som umulig for mange. De fleste av oss som ønsker å gjennomføre endringer og som bestemmer seg for det, opplever en skiftende og varierende grad av vilje og styring over egen atferd. Våres motivasjon og mestringstro skifter. Dette kan være vanskelig.

 

Klarer jeg det?

Det er utfordrende å komme seg opp fra sofaen for å sende den jobbsøknaden du lenge har tenkt på. Du må mobilisere mye viljestyrke for å klare det. I store endringsprosjekter, som f.eks omstilling i arbeidsplassen, er krevende. Til tider får vi en opplevelse at dette ikke gjelder oss, men gjelder alle andre. Motviljen fra de som er involverte i endringsprosessen oppleves som krevende for mange bedrifter som er i gang med omstillingen av diverse karakterer.

For Nietzsche er all vilje til makt. Vilje til makt er en kraft fylt av drifter, følelser og tanker. Han mener ikke at det er en ren vilje til liv, men det er å fange livet selv. Det er livets verdi. ”Viljen til makt” blir som en måte å forholde seg til alt det kaotiske på: ”… en hver kropp strever etter å bli herre over alt og vil forsøke å utvide sine krefter og støte unna alt som gjøre motstand mot slik utvidelse…” .

Intensjonen min her er ikke å ha en filosofisk diskusjon om vilje og hvordan dette kan forklare vår ambivalens til endring og behovet for å bli fast hvor vi er. Jeg ønsker å inspirere dere ved å fortelle at vilje til å endre seg og holde fast på endringsprosessen er krevende, og egen selvrefleksjon om endringens muligheter er mulig. Vi skaper nye verdier ved våre handlinger.

 

I motivasjonssamtaler jobber vi sammen om din ambivalens og usikkerhet. Det krever arbeid å jobbe med dine endringer. Viljen til å takle press fra dine tanker som kan påvirke deg i uønsket retning er krevende. Du og jeg er et godt team som respekterer og aksepterer alle vanskeligheter som kan oppstå under samtalen.

 

Hvis dere er interessert kan dere både lese artikkelen og ser på video om viljestyrke.

https://psykologisk.no/2014/01/har-du-viljestyrke/view-all/

https://www.youtube.com/watch?v=o_EEg45Z3P8

 


Kilde:
Barth, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013): Motiverende Intervju. Samtaler om endring. Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo.
Astri, Hognestad (2018): Følelser. Ditt indre navigasjonssystem. Flux Forlag.
Steinsholt, Kjetil. 2009. Lev farlig. Innføring i Friedrich Nietzsche utidsmessige pedagogikk. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
Store norske leksikon 2019.

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jeg ønsker å bli informert om tilbud, arrangementer og nyheter fra Kompass Karriere

SEND TIL: dasilva@kompasskarriere.no

 

 

 

Kontakt meg