MENY

Motivasjonssamtaler

Mange av oss mister motivasjonen til å søke jobber. Flere av oss har søkt mange jobber, skrevet mange CV-er og sjeldent blir innkalt til jobbintervju og – eller ikke fått jobben. Dette gjør noe med vår selvtillit og motivasjon. Det å ha en jobb gir oss bekreftelse på at vi er verdt noe og det er med på å skape vår identitet.  

Det å ikke ha jobb gir oss en følelse av å ikke tilhøre noe sted. Identiteten vår og ikke minst motivasjonen vår til å fortsette å bli en del av samfunnet blir mindre viktig. 

Vi mister oss selv på veien og vi blir usikre eller unngår å tenke over målene våre. Vi føler skam samtidig som det gir oss en følelse av at vi ikke er gode nok.


Våre tanker spinner og vi gruer oss til å ta en beslutning.  Ikke fordi vi er late eller inkompetente, men fordi vi mangler redskapene til å se hvem vi er og hva vi er gode til.  Følelsen av usikkerhet og manglende motivasjon til å se hvilken vei vi skal velge, øker redselen i oss og følelsen av å ikke strekke til de forventninger vi lager for oss selv og forventninger som andre har av oss. 

Disse følelsene og tankene blir en del av hverdagen vår og det hindrer oss i å se fremover.  

Jeg anser og vet at med motiverende samtaler så vil det hjelpe deg å styrke din motivasjon til å fortsette mot målet ditt uansett hva det er.


Hvis du har manglende motivasjon og er usikker på om du vil klare å nå målet ditt, så er motiverende samtaler verdt å prøve.


Motiverende intervju (MI), som det heter på fagspråk, tar utgangspunktet i et mål som du ønsker å endre på eller oppnå. Du og jeg lager en plan i felleskap og finner løsninger hvor du selv skal bestemme hvordan du beveger deg mot ditt mål. 


Motivasjonssamtaler kan styrke dine valg, få frem motivasjonen din, sette fokus på hva du er flink til og hva som passer best ut ifra dine ønsker, behov og mål. Med motivasjonssamtaler blir du i stand til å reflektere og endre din atferd for å nå ditt mål. Du blir aktøren i ditt liv.


«Bør» kontra «hva vil du» i endringsvalg.

Vi hører stadig at vi bør endre vår atferd, og dersom vi ikke gjøre noe får vi konsekvenser i form av fysisk ubehag og- eller sosialt ubehag. «Du bør få deg en jobb», «den jobben passer deg utmerket», «har du ikke laget den CV-en jeg sendte deg på mail?», «nå må du endre livet ditt– få deg en jobb og bli voksen». Disse rådene appellerer ikke til din indre motivasjon og initiativ. Du blir servert en ferdig og definert plan som er laget av andre, uten dine meninger, tanker og følelser.


Begrepet «bør» er ikke kompatibelt med motiverende samtaler, men «hva vil du
helst gjøre», «hva er viktig for deg å få det til» er riktig i en personsentrert samtale. 

Med motiverende samtaler er det du som står i fokus og ditt ønske om å velge
riktig for deg selv som skal belyses.  Usikkerheten din blir utforsket og valgene dine vil bli lettere å ta.


Når vi skal foreta endringer som er viktige for livene våre, er det ingen som vet bedre enn oss selv - hvilke forandringer som passer best for oss og vårt liv, og hva som gir mest mening for endringer. Noen ganger er det ikke så lett å foreta disse endringene fordi vi blir usikre på hva vi skal bestemme.

Derfor er motivasjonssamtaler et viktig redskap som kan brukes i usikkerhet og manglende motivasjon for endring.


Motivasjonssamtaler og karriereveiledning.

I min daglige praksis, benytter jeg meg av motivasjonssamtaler i individuell
veiledning og karrierveiledning.

  • du ønsker bekreftelsen på ditt valg til tross for at du er usikker på om du har valgt riktig
  • du vil skaffe deg bedre kunnskap om dine interesser, og om det finnes utdanninger og/ eller yrker som matcher dine drømmer
  • du er usikker på hvilken vei du skal ta
  • du vet hva du vil, men du tror ikke på at du er kompetent nok til å klare det
     

 

 

Kilder: Bart, T., Børtveit, T. & Prescott, P. (2013): Motiverende intervju. Samtaler om endring.

Gyldendal. Akademisk.

 

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Jeg ønsker å bli informert om tilbud, arrangementer og nyheter fra Kompass Karriere

SEND TIL: dasilva@kompasskarriere.no

 

 

Kontakt meg