Personlighetstester og bruken av dem

Ideen om at mennesker kan grupperes etter type har eksistert siden grekerne delte mennesker i fire temperamenter. I 1921 publiserte Carl Gustav Jung sin teori om psykologiske typer, personlighetsegenskaper og psykologiske preferanser. Denne teorien ble bakteppe til en rekke ulike måleinstrumenter, som vi bruker i personlighetstester i dag, blant annet Jungian Type Index (JTI) og Myers–Briggs Type Indicator (MBTI).

Er du ekstrovert eller introvert?

De fleste personlighetstester vil gi innblikk i noen av dine viktigste preferanser, tendenser og karakteristikker. Mange av oss har i løpet av livet tatt en variasjon av en personlighetstest. Vi har en nysgjerrighet og et behov for å vite hvem vi er, samt få en bekreftelse på at vi kjenner og forstår oss selv. Desto bedre du kjenner din egen personlighet, jo bedre rustet er du også til å velge livsstil og jobb som du trives med.

Har du tenkt over?

Vi har en tendens til å forklare vår egen atferd ut fra situasjonen vi er i, mens andres atferd forklares ut fra hvordan vi opplever personen. For eksempel «Jeg kom for sent fordi det var stor trafikk» mot «Han kom for sent fordi han er en notorisk rotekopp».

Har du tenkt over?

Vi har en tendens til å forklare vår egen atferd ut fra situasjonen vi er i, mens andres atferd forklares ut fra hvordan vi opplever personen. For eksempel «Jeg kom for sent fordi det var stor trafikk» mot «Han kom for sent fordi han er en notorisk rotekopp».

Det er mange faktorer som bestemmer

Måten vi opptrer i det virkelige liv vil alltid være et resultat av både situasjon hvor vi befinner oss, og hvem vi er. Gjør du for eksempel alltid det du foretrekke å gjøre om du kunne velge helt fritt? Sannsynligvis ikke alltid, da andre faktorer ender med å styre atferden. Ofte er det når en kan slappe av fra egne og andres forventninger en virkelig kan «være seg selv». Det er dermed ikke alltid rett frem å observere personers preferanser.

Er preferanser medfødt eller lært, er de varige eller kan de forandres? Her er det ikke noe sikkert svar. Det vi kan si med sikkerhet er at et menneskes preferanser utvikles gjennom personlige erfaringer, for eksempel hva har fungert og ikke fungert, hva har gitt en god følelse/dårlig følelse osv.

Anvendelse av personlighetstester blant karriereveiledere

Vi benytter personlighetstester som et instrument for privat personer for å bli kjent med selv og hos bedrifter for at de skal bli bedre kjent med sitt team.

For privat personer er testene en viktig hjelpemiddel til å finne frem til riktig valg av utdanning, yrke og karriere , samt personlig rådgivning /selvutvikling.

For bedrifter kan testene bistå oss til blant annet:

  • Konflikthåndtering
  • Lederutvikling
  • Team utvikling
  • Verdsettelse og bedre nyttiggjøring av de menneskelige ressurser i organisasjoner

 

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon via dasilva@kompasskarriere.no

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *